יסודי

מגדיר עצים בית ספרי

התלמידים יצאו לסיור במרחב בית הספר בו יחקרו ויתעדו את העצים הצומחים בו. לאחר מכן יצרו דף מידע על העץ הכיתתי ולבסוף יצרו מגדיר עצים בית ספרי.

על ציפורים ונתונים

דרך פעילות מתגלגלת בזוגות, התלמידים יתצפתו על ציפורים בסביבה הקרובה, יספרו אותן וייצגו אותן בדיאגרמת עמודות. שיעור זה מתחבר לספירת הציפורים הגדולה המתקיימת בכל שנה בשבועיים האחרונים של חודש ינואר. 

המסע אל שמות המספרים

התלמידים יעבדו בקבוצות, ילמדו ויתרגלו את שמות המספרים דרך משימות "חפש את המטמון" בטבע. הערה: הפעילות מתאימה לכיתות שכבר מכירות את תוואי השטח בו תערך הפעילות. 

בונים שבט

התלמידים יכירו את נושא השטח וההיקף בחוץ דרך חומרים מוחשיים ובאמצעות תנועה של הגוף.

השכונה שלי באחוזים

השכונה שלי באחוזים

לומדים חשבון בלמידה חוץ כיתתית. יוצאים למשימת איסוף נתונים וממירים שברים לאחוזים בשכונה.

חוות דעת - מעגל אבנים

יחס בין המעגל לקוטר

בשיעור זה התלמידים יחקרו את הקשר בין קוטר העיגול להיקפו, יחשבו את ההיקף ויצרו דגמים בשטח דרך התנסות אמנותית.

אוספים וכופלים

אוספים וכופלים- יוצרים תרגילי כפל וחיבור מפריטים מהסביבה- ופותרים

חבל במעגל

מעגל

נכיר ונתרגל את מושג המעגל, דרך התנסות ביצירת מעגלים בטבע בלמידה חוץ כיתתית- התלמידים יבינו את הקשר בין נקודת המרכז של המעגל לאוסף הנקודות הנמצאות במרחק שווה ממרכז המעגל.

מציגים סיפור מקראי בשטח

מגילת רות בטבע

בעזרת הנוף הטבעי בחוץ חוזרים בזמן לתקופת המקרא, לומדים את סיפור המגילה דרך הסביבה הקרובה ובעזרת מאפייני הסיפור.

חוות דעת מנח"י- משחק בחוץ- הולכת עיוור

הולכת עיוור

משחקים במרחב, , , , בטבע,בשכונה,חצר בית הספר,בחוץ,

חוות דעת מנח"י- חיבורים

חיבורים

מבצעים משימות בזוגות בעזרת מקל ועובדים על תקשורת, שיתוף פעולה ועבודת צוות.

חוות דעת מנח"י- משחק בחוץ- מגדל בבל

מגדל בבל

משחקים במרחב, , שיתופיות, , בטבע,חצר בית הספר,בחוץ,

חוות דעת מנח"י- משחק בחוץ- מקלות במעגל

מקלות במעגל

משחקים במרחב, , שיתופיות, , בטבע,חצר בית הספר,בחוץ,

חוות דעת מנח"י- משחק בחוץ- קורי עכביש

קורי עכביש

משחקים במרחב, , שיתופיות, , בטבע,חצר בית הספר,בחוץ,

חוות דעת מנח"י- משחק בחוץ- קוד הכספת

קוד הכספת

משחקים במרחב, , שיתופיות,התבוננות, , בשכונה,חצר בית הספר,בחוץ,

תמונה בזוג

פעילות מקסימה העובדת על הקשבה, תקשורת, סבלנות, הכוונה ומתן הוראות וירידה לפרטים.
בסיום המשחק, מעניין לעבור יחד עם התלמידים על היצירות שלהם ולשוחח על האתגרים שעלו בתהליך העבודה ועל ההצלחות.

זיכרון אינדיאני

פעילות מקסימה העובדת על שיתוף פעולה ועבודת צוות, תקשורת, התבוננות, זיכרון חזותי ותכנון בטבע. בסיום המשחק, מעניין לעבור יחד עם התלמידים ולראות מה מצאו ולשוחח על תהליך העבודה ועל היצירה.

כדור מיד ליד

משחקים במרחב, , שיתופיות, , בטבע,חצר בית הספר,בחוץ,

חבל בקבוצה

משימה: ביצוע מגוון משימות עם חבל. העובדות על תקשורת, שיתוף פעולה ועבודת צוות.
מתאים לילדי כיתה א ומעלה.

חוות דעת מנח"י- משחק בחוץ- שומר האבנים

שומר האבנים

משחק חוץ עם תלמידים. המטרה: ביצוע משימה קבוצתית בהקשבה ובתנועה אישית מודעת. המשימה להצליח לקחת את כל האבנים ממרכז המעגל בלי להתגלות. מתאים לכל הגילאים.

מתעדים ביומן טבע

מערכי שיעור, מדעים,מעגל השנה,מתמטיקה,עברית, התבוננות,עבודה בקבוצות, עברית, , כל תלמיד בפינת הישיבה שלו

זנבות ושועלים

זנבות ושועלים

משימה קבוצתית דינאמית, המפתחת תנועה אישית מודעת ורגישות לסובב.גיל: כיתה ב ומעלה.
המשימה: לשמור על הזנב ולאסוף זנבות מאחרים כדי להגיע לסוף המשחק עם זנב אחד לפחות.

חוות דגנים- דגנים בשדה

פרשת קדושים- צדק חברתי בשדה

הכרת מצוות התלויות בארץ: לקט, פאה, ערלה ונטע רבעי. הבנת הקשר שבין ערך הקדושה שבא לידי ביטוי בקיום המצוות שבין אדם לחברו (לקט, פאה) ובין אדם למקום (ערלה ונטע רבעי). היכרות עם מיזם "לקט ישראל".

חוות דעת - אהבה

פרשת קדושים- אהבת הגר

מפגש בגינה בנושא הזרים (מיעוטים, עובדים זרים, עולים, מתגיירים) שחיים בינינו ומצוות אהבת הגר. המפגש במרחב הציבורי, האותנטי והניטרלי, מבקש לעורר את תשומת הלב לאחר, ברוח הפרשה.

מגלים את סודות לוח הכפל

ביחידה זו נתמקד בחקר לוח הכפל, נחפש חוקיות והכללות, באמצעות ציור לוח הכפל על האדמה והבנת החוקיות..

יפה תואר

מערכי שיעור, עברית, שיתופיות,התבוננות, עברית, בחוץ, במרחב

חוות דעת מנח"י- מלקטים

קוראים ומלקטים

התלמידים יתנסו בזיהוי צמחים דרך מגדיר, ילקטו את הצמחים, יעבדו לפי מתכון ולבסוף ייהנו מלאכול ולטעום מהתוצר. הלמידה בנושא פעלים וטקסט מפעיל, פעילות זיהוי וליקוט צמחים.

ארבע רוחות השמיים

תרגול לימוד הכיוונים במסגרת היציאה החוצה הופך את הלמידה ליישומית ובעלת משמעות. השיעור כולל הכרות עם הכיוונים, מציאת הצפון ללא מצפן ותרגול שימוש בכיוונים עם מפה בסיסית של האזור.

חוות דעת מנח"י- מערך שיעור- איך יודעים שבא אביב

איך יודעים שבא אביב?

התלמידים יחפשו בסביבה את סימני האביב וישוו אותם למתואר בשיר "איך יודעים שבא אביב?", תוך מיון והכללה.

ילדים ממלאים מגדיר

פעלים

מערכי שיעור, עברית, שיתופיות,קריאה,כתיבה, עברית, בטבע,חצר בית הספר,בחוץ, במרחב

קנה מידה

מערכי שיעור, גאוגרפיה, קריאה,עבודה בקבוצות, גאוגרפיה, , במרחב

חוות דעת - אזוב

הכרות עם האזוב

התלמידים יתבוננו ויכירו לעומק את האזוב ושימושיו הרפואיים. התלמידים יתנסו בליקוט האזוב ושימורו על ידי ייבוש והשריה בשמן. ויכירו את מקומו של האזוב ביציאת מצרים.

מצאתי משהו מעניין

ציד אוצרות – פעילות להיכרות עם הסביבה החדשה אליה יוצאים בפעם הראשונה

מיון והכללה בטבע

התלמידים יעבדו כדי לשפר יכולות מיון והכללה של פריטים שמצאו בטבע.

העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק

מתרגלים שימוש במילות תואר בשיחה ובכתיבה בטבע, דרך משחק תיאור פריטים שאספנו. חווית הלמידה הופכת למשמעותית, מפעילה ומעניינת!

שמות תואר – עלים

נאסוף עלים במרחב, נתאר אותם במילות תואר חדשות המבטאות גודל, מרקם וצורה ולבסוף נכין סימניות מעלים.

בואו, עננים

התלמידים ילמדו מילות תואר וירחיבו את אוצר המילים שלהם בנושא העננים תוך כדי התבוננות בעננים שבשמיים.

חוות דעת - צמחים

הבעה בטבע

התלמידים יתרגלו הבעה בעל פה ובכתב בעזרת פריטים שאספו בטבע.

הבנת הוראות במרחב

התלמידים יתרגלו הבנת הוראות, יעבדו על ניסוח הוראות ברורות והבעתם בעל פה ובכתב אודות פריטים ונקודות עניין במרחב.

צמחי תבלין ומרפא בטבע

התלמידים יכירו צמחים בסביבה, ילמדו להתבונן לעומק בצמח אחד, יכירו שימושים רפואיים של צמחים

שיעור הכנה בכיתה לקראת היציאה

נכין את התלמידים לקראת היציאה הראשונה שלהם לסביבת הלמידה החוץ כיתתית, נתאמן על הקריאה המוסכמת לכינוס ועל רגליים מגנטיות!

כתיבת צופן

התלמידים יכירו, יפענחו צפנים וייצרו בעצמם מפתח לצופן מפריטים מהטבע.

גלויות לגילוי המרחב

מגלים עם הגלויות

התלמידים יחושו בנוח במרחב ויגלו את המגוון המצוי בטבע.
במסגרת סיבוב היכרות וגילוי במרחב. התלמידים יגלו ויאספו ממצאים שונים על פי 'גלויות' ייעודיות. לאחר מכן יבצעו משימות הנוגעות למידע החדש שגילו.