משחקים במרחב

חיי ציפור

הילדים, בתפקיד הציפורים, יוצאים לחפש גרגירים ביער במטרה לאסוף אותם לקן שלהן. במהלך חיפוש ואיסוף המזון, הציפורים פוגשות חיות שאורבות להן ועליהן להתחמק מפניהן.

חוות דעת מנח"י- חיבורים

חיבורים

מבצעים משימות בזוגות בעזרת מקל ועובדים על תקשורת, שיתוף פעולה ועבודת צוות.