מינהל חינוך ירושלים: על חוות דעת מרכז חדשנות ללמידה בטבע בחירבת ארזה