א-ב

סלט מילים ופירות

מערך שיעור חוץ כיתתי לט"ו בשבט. התלמידים יכירו פירות שונים, ילמדו על ההבדל בין עץ פרי לעץ סרק ומה בעצם תפקיד הפרי בחיי העץ. בעקבות הפירות שירכיבו את הסלט, יכינו התלמידים סלט מילים ויצרו מילים שונות מהאותיות המרכיבות את שמות הפירות.

הסוואה

תוך משחק והתנסות בשיעור חוץ כיתתי, התלמידים יתחלקו לקבוצות ויסוו בשטח את אחד מחברי הקבוצה. השיעור מתאים לנושא התחפושות לקראת פורים!

סודות עץ האורן

מערכי שיעור, מדעים,מעגל השנה,עברית, עבודה בקבוצות,מיון,שיתוף פעולה ועבודת צוות, מדעים, בטבע,בשכונה,חצר בית הספר,בחוץ, במרחב בו יש אורנים

צפרים צעירים

דרך משחק, חידון ותרגול משותף, ירכשו התלמידים מושגים מעולם הצפרים, בעזרתם יזהו ויגדירו את הציפורים בסביבתם. 

משימת תיעוד חלקה

נביטה ותיעוד חלקה

נלמד על הזרע ההופך לנבט ונצא לגלות את הנבטים הראשונים של עונת המעבר בין הסתיו לחורף. נסמן חלקה אותה נשוב לבקר ולתעד לאורך העונה.

סימני הסתיו

נקרא את השיר "מתנה לראש השנה" ונצא לחפש את סימני הסתיו בסביבה הקרובה של חצר בית הספר.

חוקרי טבע צעירים – חקר צמחים

בכל שבוע נחשוף את התלמידים לשני צמחים הקיימים במגוון הטבעי הסובב אותנו. דרך משחק גילוי, הדבקת קלפים וחקר, התלמידים יעשירו משבוע לשבוע את אוצר הידע שלהם ויעמיקו את הקשר לסביבה הקרובה, המשתנה מעונה לעונה.

זנבות ושועלים

זנבות ושועלים

משימה קבוצתית דינאמית, המפתחת תנועה אישית מודעת ורגישות לסובב.גיל: כיתה ב ומעלה.
המשימה: לשמור על הזנב ולאסוף זנבות מאחרים כדי להגיע לסוף המשחק עם זנב אחד לפחות.

מגלים את סודות לוח הכפל

ביחידה זו נתמקד בחקר לוח הכפל, נחפש חוקיות והכללות, באמצעות ציור לוח הכפל על האדמה והבנת החוקיות..

יפה תואר

מערכי שיעור, עברית, שיתופיות,התבוננות, עברית, בחוץ, במרחב

חוות דעת מנח"י- מלקטים

קוראים ומלקטים

התלמידים יתנסו בזיהוי צמחים דרך מגדיר, ילקטו את הצמחים, יעבדו לפי מתכון ולבסוף ייהנו מלאכול ולטעום מהתוצר. הלמידה בנושא פעלים וטקסט מפעיל, פעילות זיהוי וליקוט צמחים.

חוות דעת מנח"י- מערך שיעור- איך יודעים שבא אביב

איך יודעים שבא אביב?

התלמידים יחפשו בסביבה את סימני האביב וישוו אותם למתואר בשיר "איך יודעים שבא אביב?", תוך מיון והכללה.

מגלים את פרחי האביב

יוצאים לחיק הטבע האביבי! התלמידים יתבוננו, יחקרו ויאפיינו את פרחי האביב תוך הסתובבות במרחב, תשומת לב לפרטים והתמקדות בפרח מסויים.

מצאתי משהו מעניין

ציד אוצרות – פעילות להיכרות עם הסביבה החדשה אליה יוצאים בפעם הראשונה

מיון והכללה בטבע

התלמידים יעבדו כדי לשפר יכולות מיון והכללה של פריטים שמצאו בטבע.

שמות תואר – עלים

נאסוף עלים במרחב, נתאר אותם במילות תואר חדשות המבטאות גודל, מרקם וצורה ולבסוף נכין סימניות מעלים.

שיעור הכנה בכיתה לקראת היציאה

נכין את התלמידים לקראת היציאה הראשונה שלהם לסביבת הלמידה החוץ כיתתית, נתאמן על הקריאה המוסכמת לכינוס ועל רגליים מגנטיות!

השוואה בין עצים נשירים לירוקי עד

בעקבות שירו של י' טהרלב "ההר הירוק", התלמידים נלמד על ההבדלים בין עצים נשירים לעצים ירוקי עד, נאתר אותם במרחב ונשווה ביניהם תוך עבודה בקבוצות.

כתיבת צופן

התלמידים יכירו, יפענחו צפנים וייצרו בעצמם מפתח לצופן מפריטים מהטבע.

שאילת שאלות

לומדים מיומנויות שפה בחוץ! נצא לתרגל שאילת שאלות בכתב ובעל פה, דרך איסוף ממצאים בסביבה החוץ כיתתית.

גלויות לגילוי המרחב

מגלים עם הגלויות

התלמידים יחושו בנוח במרחב ויגלו את המגוון המצוי בטבע.
במסגרת סיבוב היכרות וגילוי במרחב. התלמידים יגלו ויאספו ממצאים שונים על פי 'גלויות' ייעודיות. לאחר מכן יבצעו משימות הנוגעות למידע החדש שגילו.

כתיבת צופן

חומרי עזר, עברית, שיתופיות,קריאה,כתיבה,התבוננות, עברית, בחוץ, במרחב/בחורשה בקבוצות