בשכונה

מגילת רות ומילות קישור

דרך משימות והתנסות חווייתית, התלמידים יכירו את הפרקטיקה של "שכחה" המלווה את מגילת רות, יזדהו עם רגשותיה של רות המלקטת שיבולים בשדה דרך כתיבה ושאלות נוספות וגם יתרגלו שימוש במילות קישור. 

*השיעור מתאים כשיעור תרגול לאחר הקנייה מסודרת של מילות קישור. 

סודות עץ האורן

מערכי שיעור, מדעים,מעגל השנה,עברית, עבודה בקבוצות,מיון,שיתוף פעולה ועבודת צוות, מדעים, בטבע,בשכונה,חצר בית הספר,בחוץ, במרחב בו יש אורנים

חיי ציפור

הילדים, בתפקיד הציפורים, יוצאים לחפש גרגירים ביער במטרה לאסוף אותם לקן שלהן. במהלך חיפוש ואיסוף המזון, הציפורים פוגשות חיות שאורבות להן ועליהן להתחמק מפניהן.

צפרים מתקדמים

שיעור חוץ כיתתי בו התלמידים ילמדו לזהות ציפורים מתוך תיאורים בעבודה בזוגות. שיעור זה יכול להוות שיעור המשך לשיעור צפרים מתחילים.

על ציפורים ונתונים

דרך פעילות מתגלגלת בזוגות, התלמידים יתצפתו על ציפורים בסביבה הקרובה, יספרו אותן וייצגו אותן בדיאגרמת עמודות. שיעור זה מתחבר לספירת הציפורים הגדולה המתקיימת בכל שנה בשבועיים האחרונים של חודש ינואר. 

טבעברית- עץ הזית

בפרוייקט "טבעברית" יצרנו יחידת הוראה בת 13 שיעורי עברית בנושא עץ הזית, בה שמנו לנו למטרה – למטב את השילוב בין היתרונות של הלמידה החוץ כיתתית לבין הקניית השפה העברית. 

חוקרי טבע צעירים – חקר צמחים

בכל שבוע נחשוף את התלמידים לשני צמחים הקיימים במגוון הטבעי הסובב אותנו. דרך משחק גילוי, הדבקת קלפים וחקר, התלמידים יעשירו משבוע לשבוע את אוצר הידע שלהם ויעמיקו את הקשר לסביבה הקרובה, המשתנה מעונה לעונה.

המסע אל שמות המספרים

התלמידים יעבדו בקבוצות, ילמדו ויתרגלו את שמות המספרים דרך משימות "חפש את המטמון" בטבע. הערה: הפעילות מתאימה לכיתות שכבר מכירות את תוואי השטח בו תערך הפעילות. 

השכונה שלי באחוזים

השכונה שלי באחוזים

לומדים חשבון בלמידה חוץ כיתתית. יוצאים למשימת איסוף נתונים וממירים שברים לאחוזים בשכונה.

חוות דעת - מעגל אבנים

יחס בין המעגל לקוטר

בשיעור זה התלמידים יחקרו את הקשר בין קוטר העיגול להיקפו, יחשבו את ההיקף ויצרו דגמים בשטח דרך התנסות אמנותית.

חוות דעת מנח"י- משחק בחוץ- הולכת עיוור

הולכת עיוור

משחקים במרחב, , , , בטבע,בשכונה,חצר בית הספר,בחוץ,

חוות דעת מנח"י- חיבורים

חיבורים

מבצעים משימות בזוגות בעזרת מקל ועובדים על תקשורת, שיתוף פעולה ועבודת צוות.

חוות דעת מנח"י- משחק בחוץ- קוד הכספת

קוד הכספת

משחקים במרחב, , שיתופיות,התבוננות, , בשכונה,חצר בית הספר,בחוץ,

חבל בקבוצה

משימה: ביצוע מגוון משימות עם חבל. העובדות על תקשורת, שיתוף פעולה ועבודת צוות.
מתאים לילדי כיתה א ומעלה.

חוות דעת מנח"י- משחק בחוץ- שומר האבנים

שומר האבנים

משחק חוץ עם תלמידים. המטרה: ביצוע משימה קבוצתית בהקשבה ובתנועה אישית מודעת. המשימה להצליח לקחת את כל האבנים ממרכז המעגל בלי להתגלות. מתאים לכל הגילאים.

חוות דגנים- דגנים בשדה

פרשת קדושים- צדק חברתי בשדה

הכרת מצוות התלויות בארץ: לקט, פאה, ערלה ונטע רבעי. הבנת הקשר שבין ערך הקדושה שבא לידי ביטוי בקיום המצוות שבין אדם לחברו (לקט, פאה) ובין אדם למקום (ערלה ונטע רבעי). היכרות עם מיזם "לקט ישראל".

חוות דעת - אהבה

פרשת קדושים- אהבת הגר

מפגש בגינה בנושא הזרים (מיעוטים, עובדים זרים, עולים, מתגיירים) שחיים בינינו ומצוות אהבת הגר. המפגש במרחב הציבורי, האותנטי והניטרלי, מבקש לעורר את תשומת הלב לאחר, ברוח הפרשה.

מגלים את סודות לוח הכפל

ביחידה זו נתמקד בחקר לוח הכפל, נחפש חוקיות והכללות, באמצעות ציור לוח הכפל על האדמה והבנת החוקיות..

ארבע רוחות השמיים

תרגול לימוד הכיוונים במסגרת היציאה החוצה הופך את הלמידה ליישומית ובעלת משמעות. השיעור כולל הכרות עם הכיוונים, מציאת הצפון ללא מצפן ותרגול שימוש בכיוונים עם מפה בסיסית של האזור.

חוות דעת מנח"י- מערך שיעור- איך יודעים שבא אביב

איך יודעים שבא אביב?

התלמידים יחפשו בסביבה את סימני האביב וישוו אותם למתואר בשיר "איך יודעים שבא אביב?", תוך מיון והכללה.

מרור הגינות

הגדת פסח בטבע

לקראת חג הפסח יוצאים ללמוד בחוץ! נלמד על התיבה של משה, על אגודת האזוב ועל המרור, דרך התנסות וגילוי הסיפורים המוכרים מזווית חדשה!

מגלים את פרחי האביב

יוצאים לחיק הטבע האביבי! התלמידים יתבוננו, יחקרו ויאפיינו את פרחי האביב תוך הסתובבות במרחב, תשומת לב לפרטים והתמקדות בפרח מסויים.

מצאתי משהו מעניין

ציד אוצרות – פעילות להיכרות עם הסביבה החדשה אליה יוצאים בפעם הראשונה

מיון והכללה בטבע

התלמידים יעבדו כדי לשפר יכולות מיון והכללה של פריטים שמצאו בטבע.

העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק

מתרגלים שימוש במילות תואר בשיחה ובכתיבה בטבע, דרך משחק תיאור פריטים שאספנו. חווית הלמידה הופכת למשמעותית, מפעילה ומעניינת!

חוות דעת - צמחים

הבעה בטבע

התלמידים יתרגלו הבעה בעל פה ובכתב בעזרת פריטים שאספו בטבע.

השוואה בין עצים נשירים לירוקי עד

בעקבות שירו של י' טהרלב "ההר הירוק", התלמידים נלמד על ההבדלים בין עצים נשירים לעצים ירוקי עד, נאתר אותם במרחב ונשווה ביניהם תוך עבודה בקבוצות.

כתיבת צופן

התלמידים יכירו, יפענחו צפנים וייצרו בעצמם מפתח לצופן מפריטים מהטבע.

שאילת שאלות

לומדים מיומנויות שפה בחוץ! נצא לתרגל שאילת שאלות בכתב ובעל פה, דרך איסוף ממצאים בסביבה החוץ כיתתית.

הפצת זרעים

 התלמידים יכירו את מושג הפצת הזרעים, יאספו זרעים שונים, יחקרו את אופן הפצתם ויהיו שותפים בשימור והפצת הזרעים.

היכון, הכן, עץ!

היכרות עם עצים בסביבה הקרובה-התלמידים יערכו היכרות עם העצים הנפוצים בסביבה באמצעות ביצוע משימות איתור ופתרון חידות. התלמידים ילמדו להשתמש במגדיר עצים ויעבדו בשיתוף פעולה בצוותים.

גלויות לגילוי המרחב

מגלים עם הגלויות

התלמידים יחושו בנוח במרחב ויגלו את המגוון המצוי בטבע.
במסגרת סיבוב היכרות וגילוי במרחב. התלמידים יגלו ויאספו ממצאים שונים על פי 'גלויות' ייעודיות. לאחר מכן יבצעו משימות הנוגעות למידע החדש שגילו.