יוצאים לדרך

מצאתי משהו מעניין

ציד אוצרות – פעילות להיכרות עם הסביבה החדשה אליה יוצאים בפעם הראשונה

שיעור הכנה בכיתה לקראת היציאה

נכין את התלמידים לקראת היציאה הראשונה שלהם לסביבת הלמידה החוץ כיתתית, נתאמן על הקריאה המוסכמת לכינוס ועל רגליים מגנטיות!

גלויות לגילוי המרחב

מגלים עם הגלויות

התלמידים יחושו בנוח במרחב ויגלו את המגוון המצוי בטבע.
במסגרת סיבוב היכרות וגילוי במרחב. התלמידים יגלו ויאספו ממצאים שונים על פי 'גלויות' ייעודיות. לאחר מכן יבצעו משימות הנוגעות למידע החדש שגילו.