מתמטיקה

מודדים עצים

שיעור חשבון חוץ כיתתי לכבוד ט"ו בשבט (ולא רק), בו התלמידים מתרגלים מדידה של עצים במרחב, בעזרת יחידות מידה שונות.

על ציפורים ונתונים

דרך פעילות מתגלגלת בזוגות, התלמידים יתצפתו על ציפורים בסביבה הקרובה, יספרו אותן וייצגו אותן בדיאגרמת עמודות. שיעור זה מתחבר לספירת הציפורים הגדולה המתקיימת בכל שנה בשבועיים האחרונים של חודש ינואר. 

בונים שבט

התלמידים יכירו את נושא השטח וההיקף בחוץ דרך חומרים מוחשיים ובאמצעות תנועה של הגוף.

השכונה שלי באחוזים

השכונה שלי באחוזים

לומדים חשבון בלמידה חוץ כיתתית. יוצאים למשימת איסוף נתונים וממירים שברים לאחוזים בשכונה.

חוות דעת - מעגל אבנים

יחס בין המעגל לקוטר

בשיעור זה התלמידים יחקרו את הקשר בין קוטר העיגול להיקפו, יחשבו את ההיקף ויצרו דגמים בשטח דרך התנסות אמנותית.

אוספים וכופלים

אוספים וכופלים- יוצרים תרגילי כפל וחיבור מפריטים מהסביבה- ופותרים

חבל במעגל

מעגל

נכיר ונתרגל את מושג המעגל, דרך התנסות ביצירת מעגלים בטבע בלמידה חוץ כיתתית- התלמידים יבינו את הקשר בין נקודת המרכז של המעגל לאוסף הנקודות הנמצאות במרחק שווה ממרכז המעגל.

מתעדים ביומן טבע

מערכי שיעור, מדעים,מעגל השנה,מתמטיקה,עברית, התבוננות,עבודה בקבוצות, עברית, , כל תלמיד בפינת הישיבה שלו

מגלים את סודות לוח הכפל

ביחידה זו נתמקד בחקר לוח הכפל, נחפש חוקיות והכללות, באמצעות ציור לוח הכפל על האדמה והבנת החוקיות..