מדעים

מהחיטה אל הלחם

מערך שיעור חוץ כיתתי המתחקה אחר תהליך הכנת הלחם משיבולת השדה. התלמידים יבינו לעומק ויתנסו בעצמם במלאכות הרבות הנדרשות להכנת לחם. השיעור מתאים רק בעונת הקציר ואפשר לקשר אותו לחג שבועות הנקרא גם חג הקציר משום שאנו חוגגים אותו בזמן קציר החיטה.

סלט מילים ופירות

מערך שיעור חוץ כיתתי לט"ו בשבט. התלמידים יכירו פירות שונים, ילמדו על ההבדל בין עץ פרי לעץ סרק ומה בעצם תפקיד הפרי בחיי העץ. בעקבות הפירות שירכיבו את הסלט, יכינו התלמידים סלט מילים ויצרו מילים שונות מהאותיות המרכיבות את שמות הפירות.

סודות עץ האורן

מערכי שיעור, מדעים,מעגל השנה,עברית, עבודה בקבוצות,מיון,שיתוף פעולה ועבודת צוות, מדעים, בטבע,בשכונה,חצר בית הספר,בחוץ, במרחב בו יש אורנים

משימת תיעוד חלקה

נביטה ותיעוד חלקה

נלמד על הזרע ההופך לנבט ונצא לגלות את הנבטים הראשונים של עונת המעבר בין הסתיו לחורף. נסמן חלקה אותה נשוב לבקר ולתעד לאורך העונה.

הפצת זרעים

 התלמידים יכירו את מושג הפצת הזרעים, יאספו זרעים שונים, יחקרו את אופן הפצתם ויהיו שותפים בשימור והפצת הזרעים.

היכון, הכן, עץ!

היכרות עם עצים בסביבה הקרובה-התלמידים יערכו היכרות עם העצים הנפוצים בסביבה באמצעות ביצוע משימות איתור ופתרון חידות. התלמידים ילמדו להשתמש במגדיר עצים ויעבדו בשיתוף פעולה בצוותים.