מתמטיקה

 סדרה חשבונית בטבע

התלמידים יעבדו בקבוצה תוך שיתוף פעולה ויציגו סדרות חשבוניות בעזרת פריטים מהטבע, לאחר מכן יהיה עליהם לפתור את הסדרות שיצרו חבריהם לכיתה.

בעיות מילוליות מהטבע

מערך שיעור חוץ כיתתי בו התלמידים יבנו ויפתרו בעיות מילוליות בנושאי חיסור, חיבור וכפל תוך עבודה בקבוצות.

מודדים עצים

שיעור חשבון חוץ כיתתי לכבוד ט"ו בשבט (ולא רק), בו התלמידים מתרגלים מדידה של עצים במרחב, בעזרת יחידות מידה שונות.

על ציפורים ונתונים

דרך פעילות מתגלגלת בזוגות, התלמידים יתצפתו על ציפורים בסביבה הקרובה, יספרו אותן וייצגו אותן בדיאגרמת עמודות. שיעור זה מתחבר לספירת הציפורים הגדולה המתקיימת בכל שנה בשבועיים האחרונים של חודש ינואר. 

בונים שבט

התלמידים יכירו את נושא השטח וההיקף בחוץ דרך חומרים מוחשיים ובאמצעות תנועה של הגוף.

השכונה שלי באחוזים

השכונה שלי באחוזים

לומדים חשבון בלמידה חוץ כיתתית. יוצאים למשימת איסוף נתונים וממירים שברים לאחוזים בשכונה.

חוות דעת - מעגל אבנים

יחס בין המעגל לקוטר

בשיעור זה התלמידים יחקרו את הקשר בין קוטר העיגול להיקפו, יחשבו את ההיקף ויצרו דגמים בשטח דרך התנסות אמנותית.

אוספים וכופלים

אוספים וכופלים- יוצרים תרגילי כפל וחיבור מפריטים מהסביבה- ופותרים

חבל במעגל

מעגל

נכיר ונתרגל את מושג המעגל, דרך התנסות ביצירת מעגלים בטבע בלמידה חוץ כיתתית- התלמידים יבינו את הקשר בין נקודת המרכז של המעגל לאוסף הנקודות הנמצאות במרחק שווה ממרכז המעגל.

מגלים את סודות לוח הכפל

ביחידה זו נתמקד בחקר לוח הכפל, נחפש חוקיות והכללות, באמצעות ציור לוח הכפל על האדמה והבנת החוקיות..