עבודה בקבוצות

 סדרה חשבונית בטבע

התלמידים יעבדו בקבוצה תוך שיתוף פעולה ויציגו סדרות חשבוניות בעזרת פריטים מהטבע, לאחר מכן יהיה עליהם לפתור את הסדרות שיצרו חבריהם לכיתה.

בעיות מילוליות מהטבע

מערך שיעור חוץ כיתתי בו התלמידים יבנו ויפתרו בעיות מילוליות בנושאי חיסור, חיבור וכפל תוך עבודה בקבוצות.

מהחיטה אל הלחם

מערך שיעור חוץ כיתתי המתחקה אחר תהליך הכנת הלחם משיבולת השדה. התלמידים יבינו לעומק ויתנסו בעצמם במלאכות הרבות הנדרשות להכנת לחם. השיעור מתאים רק בעונת הקציר ואפשר לקשר אותו לחג שבועות הנקרא גם חג הקציר משום שאנו חוגגים אותו בזמן קציר החיטה.

מגילת רות ומילות קישור

דרך משימות והתנסות חווייתית, התלמידים יכירו את הפרקטיקה של "שכחה" המלווה את מגילת רות, יזדהו עם רגשותיה של רות המלקטת שיבולים בשדה דרך כתיבה ושאלות נוספות וגם יתרגלו שימוש במילות קישור. 

*השיעור מתאים כשיעור תרגול לאחר הקנייה מסודרת של מילות קישור. 

יום ירושלים

לכבוד יום ירושלים נצא עם התלמידים לשיעור חוויתי באוויר הירושלמי. התלמידים יעבדו בזוגות, תוך מעבר בתחנות שונות העוסקות בסמל העיר, ביציאה מהחומות ובנקודת ציון אהובה בעיר.

עץ הזית בסמלים ובמקורות

שיעור מספר 9 מתוך יחידת "טבעברית" – מתאים לימים הלאומיים, בו התלמידים לומדים כיצד לעבד טקסט לא-רציף. בשיעור זה יתרגלו התלמידים עיבוד של סמלים, שיר, פסוק וקטע מידע בנושא עץ הזית.

סלט מילים ופירות

מערך שיעור חוץ כיתתי לט"ו בשבט. התלמידים יכירו פירות שונים, ילמדו על ההבדל בין עץ פרי לעץ סרק ומה בעצם תפקיד הפרי בחיי העץ. בעקבות הפירות שירכיבו את הסלט, יכינו התלמידים סלט מילים ויצרו מילים שונות מהאותיות המרכיבות את שמות הפירות.

הסוואה

תוך משחק והתנסות בשיעור חוץ כיתתי, התלמידים יתחלקו לקבוצות ויסוו בשטח את אחד מחברי הקבוצה. השיעור מתאים לנושא התחפושות לקראת פורים!

סודות עץ האורן

מערכי שיעור, מדעים,מעגל השנה,עברית, עבודה בקבוצות,מיון,שיתוף פעולה ועבודת צוות, מדעים, בטבע,בשכונה,חצר בית הספר,בחוץ, במרחב בו יש אורנים

מגדיר עצים בית ספרי

התלמידים יצאו לסיור במרחב בית הספר בו יחקרו ויתעדו את העצים הצומחים בו. לאחר מכן יצרו דף מידע על העץ הכיתתי ולבסוף יצרו מגדיר עצים בית ספרי.

מודדים עצים

שיעור חשבון חוץ כיתתי לכבוד ט"ו בשבט (ולא רק), בו התלמידים מתרגלים מדידה של עצים במרחב, בעזרת יחידות מידה שונות.

צפרים מתקדמים

שיעור חוץ כיתתי בו התלמידים ילמדו לזהות ציפורים מתוך תיאורים בעבודה בזוגות. שיעור זה יכול להוות שיעור המשך לשיעור צפרים מתחילים.

הציפורים מוזמנות לאכול!

מערכי שיעור, עברית, קריאה,עבודה בקבוצות,תחושת מסוגלות ובטחון עצמי, עברית, בטבע,חצר בית הספר,בחוץ, בקבוצות

צפרים צעירים

דרך משחק, חידון ותרגול משותף, ירכשו התלמידים מושגים מעולם הצפרים, בעזרתם יזהו ויגדירו את הציפורים בסביבתם. 

ויהי אור – לחנוכה

לכבוד חג החנוכה, נערוך שיעור בתחנות בטבע: תחנת סיפור החג, תחנת נרות שמן ותחנת הולכת עיוור. בכל תחנה נביא לידי ביטוי מיומנויות שונות בעזרת הסביבה והפעילות הקבוצתית. 

משימת תיעוד חלקה

נביטה ותיעוד חלקה

נלמד על הזרע ההופך לנבט ונצא לגלות את הנבטים הראשונים של עונת המעבר בין הסתיו לחורף. נסמן חלקה אותה נשוב לבקר ולתעד לאורך העונה.

בונים שבט

התלמידים יכירו את נושא השטח וההיקף בחוץ דרך חומרים מוחשיים ובאמצעות תנועה של הגוף.

חוות דעת - מעגל אבנים

יחס בין המעגל לקוטר

בשיעור זה התלמידים יחקרו את הקשר בין קוטר העיגול להיקפו, יחשבו את ההיקף ויצרו דגמים בשטח דרך התנסות אמנותית.

אוספים וכופלים

אוספים וכופלים- יוצרים תרגילי כפל וחיבור מפריטים מהסביבה- ופותרים

חבל במעגל

מעגל

נכיר ונתרגל את מושג המעגל, דרך התנסות ביצירת מעגלים בטבע בלמידה חוץ כיתתית- התלמידים יבינו את הקשר בין נקודת המרכז של המעגל לאוסף הנקודות הנמצאות במרחק שווה ממרכז המעגל.

מציגים סיפור מקראי בשטח

מגילת רות בטבע

בעזרת הנוף הטבעי בחוץ חוזרים בזמן לתקופת המקרא, לומדים את סיפור המגילה דרך הסביבה הקרובה ובעזרת מאפייני הסיפור.

תמונה בזוג

פעילות מקסימה העובדת על הקשבה, תקשורת, סבלנות, הכוונה ומתן הוראות וירידה לפרטים.
בסיום המשחק, מעניין לעבור יחד עם התלמידים על היצירות שלהם ולשוחח על האתגרים שעלו בתהליך העבודה ועל ההצלחות.

חוות דעת מנח"י- משחק בחוץ- שומר האבנים

שומר האבנים

משחק חוץ עם תלמידים. המטרה: ביצוע משימה קבוצתית בהקשבה ובתנועה אישית מודעת. המשימה להצליח לקחת את כל האבנים ממרכז המעגל בלי להתגלות. מתאים לכל הגילאים.

מתעדים ביומן טבע

מערכי שיעור, מדעים,מעגל השנה,מתמטיקה,עברית, התבוננות,עבודה בקבוצות, עברית, , כל תלמיד בפינת הישיבה שלו

חוות דגנים- דגנים בשדה

פרשת קדושים- צדק חברתי בשדה

הכרת מצוות התלויות בארץ: לקט, פאה, ערלה ונטע רבעי. הבנת הקשר שבין ערך הקדושה שבא לידי ביטוי בקיום המצוות שבין אדם לחברו (לקט, פאה) ובין אדם למקום (ערלה ונטע רבעי). היכרות עם מיזם "לקט ישראל".

חוות דעת - אהבה

פרשת קדושים- אהבת הגר

מפגש בגינה בנושא הזרים (מיעוטים, עובדים זרים, עולים, מתגיירים) שחיים בינינו ומצוות אהבת הגר. המפגש במרחב הציבורי, האותנטי והניטרלי, מבקש לעורר את תשומת הלב לאחר, ברוח הפרשה.

חוות דעת מנח"י- מלקטים

קוראים ומלקטים

התלמידים יתנסו בזיהוי צמחים דרך מגדיר, ילקטו את הצמחים, יעבדו לפי מתכון ולבסוף ייהנו מלאכול ולטעום מהתוצר. הלמידה בנושא פעלים וטקסט מפעיל, פעילות זיהוי וליקוט צמחים.

ארבע רוחות השמיים

תרגול לימוד הכיוונים במסגרת היציאה החוצה הופך את הלמידה ליישומית ובעלת משמעות. השיעור כולל הכרות עם הכיוונים, מציאת הצפון ללא מצפן ותרגול שימוש בכיוונים עם מפה בסיסית של האזור.

קנה מידה

מערכי שיעור, גאוגרפיה, קריאה,עבודה בקבוצות, גאוגרפיה, , במרחב

חוות דעת - אזוב

הכרות עם האזוב

התלמידים יתבוננו ויכירו לעומק את האזוב ושימושיו הרפואיים. התלמידים יתנסו בליקוט האזוב ושימורו על ידי ייבוש והשריה בשמן. ויכירו את מקומו של האזוב ביציאת מצרים.

מרור הגינות

הגדת פסח בטבע

לקראת חג הפסח יוצאים ללמוד בחוץ! נלמד על התיבה של משה, על אגודת האזוב ועל המרור, דרך התנסות וגילוי הסיפורים המוכרים מזווית חדשה!

מצאתי משהו מעניין

ציד אוצרות – פעילות להיכרות עם הסביבה החדשה אליה יוצאים בפעם הראשונה

מיון והכללה בטבע

התלמידים יעבדו כדי לשפר יכולות מיון והכללה של פריטים שמצאו בטבע.

העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק

מתרגלים שימוש במילות תואר בשיחה ובכתיבה בטבע, דרך משחק תיאור פריטים שאספנו. חווית הלמידה הופכת למשמעותית, מפעילה ומעניינת!

שמות תואר – עלים

נאסוף עלים במרחב, נתאר אותם במילות תואר חדשות המבטאות גודל, מרקם וצורה ולבסוף נכין סימניות מעלים.

בואו, עננים

התלמידים ילמדו מילות תואר וירחיבו את אוצר המילים שלהם בנושא העננים תוך כדי התבוננות בעננים שבשמיים.

חוות דעת - צמחים

הבעה בטבע

התלמידים יתרגלו הבעה בעל פה ובכתב בעזרת פריטים שאספו בטבע.

הבנת הוראות במרחב

התלמידים יתרגלו הבנת הוראות, יעבדו על ניסוח הוראות ברורות והבעתם בעל פה ובכתב אודות פריטים ונקודות עניין במרחב.

צמחי תבלין ומרפא בטבע

התלמידים יכירו צמחים בסביבה, ילמדו להתבונן לעומק בצמח אחד, יכירו שימושים רפואיים של צמחים

שיעור הכנה בכיתה לקראת היציאה

נכין את התלמידים לקראת היציאה הראשונה שלהם לסביבת הלמידה החוץ כיתתית, נתאמן על הקריאה המוסכמת לכינוס ועל רגליים מגנטיות!

השוואה בין עצים נשירים לירוקי עד

בעקבות שירו של י' טהרלב "ההר הירוק", התלמידים נלמד על ההבדלים בין עצים נשירים לעצים ירוקי עד, נאתר אותם במרחב ונשווה ביניהם תוך עבודה בקבוצות.

שאילת שאלות

לומדים מיומנויות שפה בחוץ! נצא לתרגל שאילת שאלות בכתב ובעל פה, דרך איסוף ממצאים בסביבה החוץ כיתתית.

הפצת זרעים

 התלמידים יכירו את מושג הפצת הזרעים, יאספו זרעים שונים, יחקרו את אופן הפצתם ויהיו שותפים בשימור והפצת הזרעים.

היכון, הכן, עץ!

היכרות עם עצים בסביבה הקרובה-התלמידים יערכו היכרות עם העצים הנפוצים בסביבה באמצעות ביצוע משימות איתור ופתרון חידות. התלמידים ילמדו להשתמש במגדיר עצים ויעבדו בשיתוף פעולה בצוותים.

גלויות לגילוי המרחב

מגלים עם הגלויות

התלמידים יחושו בנוח במרחב ויגלו את המגוון המצוי בטבע.
במסגרת סיבוב היכרות וגילוי במרחב. התלמידים יגלו ויאספו ממצאים שונים על פי 'גלויות' ייעודיות. לאחר מכן יבצעו משימות הנוגעות למידע החדש שגילו.