קריאה

יום ירושלים

לכבוד יום ירושלים נצא עם התלמידים לשיעור חוויתי באוויר הירושלמי. התלמידים יעבדו בזוגות, תוך מעבר בתחנות שונות העוסקות בסמל העיר, ביציאה מהחומות ובנקודת ציון אהובה בעיר.

אתגר האש

שיעור חוץ כיתתי המתאים סביב ל"ג בעומר, בו התלמידים מתנסים תוך עבודה בקבוצות בבניית מדורה והדלקתה בצורה נכונה ובטוחה.

זוכרים עם דם המכבים

שיעור חוץ כיתתי ליום הזיכרון בו התלמידים יצאו להכיר מקרוב את פרח דם המכבים, וכיצד קיבל את שמו. יכירו את פרויקט דם המכבים ואת החשיבות של סמל מוחשי, יכינו סמלים משלהם ליום הזיכרון. שימו לב שהשיעור מתאים רק בעונה האביב כאשר דם המכבים פורח בטבע.

עץ הזית בסמלים ובמקורות

שיעור מספר 9 מתוך יחידת "טבעברית" – מתאים לימים הלאומיים, בו התלמידים לומדים כיצד לעבד טקסט לא-רציף. בשיעור זה יתרגלו התלמידים עיבוד של סמלים, שיר, פסוק וקטע מידע בנושא עץ הזית.

הציפורים מוזמנות לאכול!

מערכי שיעור, עברית, קריאה,עבודה בקבוצות,תחושת מסוגלות ובטחון עצמי, עברית, בטבע,חצר בית הספר,בחוץ, בקבוצות

ויהי אור – לחנוכה

לכבוד חג החנוכה, נערוך שיעור בתחנות בטבע: תחנת סיפור החג, תחנת נרות שמן ותחנת הולכת עיוור. בכל תחנה נביא לידי ביטוי מיומנויות שונות בעזרת הסביבה והפעילות הקבוצתית. 

טבעברית- עץ הזית

בפרוייקט "טבעברית" יצרנו יחידת הוראה בת 13 שיעורי עברית בנושא עץ הזית, בה שמנו לנו למטרה – למטב את השילוב בין היתרונות של הלמידה החוץ כיתתית לבין הקניית השפה העברית. 

משימת תיעוד חלקה

נביטה ותיעוד חלקה

נלמד על הזרע ההופך לנבט ונצא לגלות את הנבטים הראשונים של עונת המעבר בין הסתיו לחורף. נסמן חלקה אותה נשוב לבקר ולתעד לאורך העונה.

סימני הסתיו

נקרא את השיר "מתנה לראש השנה" ונצא לחפש את סימני הסתיו בסביבה הקרובה של חצר בית הספר.

חוקרי טבע צעירים – חקר צמחים

בכל שבוע נחשוף את התלמידים לשני צמחים הקיימים במגוון הטבעי הסובב אותנו. דרך משחק גילוי, הדבקת קלפים וחקר, התלמידים יעשירו משבוע לשבוע את אוצר הידע שלהם ויעמיקו את הקשר לסביבה הקרובה, המשתנה מעונה לעונה.

המסע אל שמות המספרים

התלמידים יעבדו בקבוצות, ילמדו ויתרגלו את שמות המספרים דרך משימות "חפש את המטמון" בטבע. הערה: הפעילות מתאימה לכיתות שכבר מכירות את תוואי השטח בו תערך הפעילות. 

חוות דגנים- דגנים בשדה

פרשת קדושים- צדק חברתי בשדה

הכרת מצוות התלויות בארץ: לקט, פאה, ערלה ונטע רבעי. הבנת הקשר שבין ערך הקדושה שבא לידי ביטוי בקיום המצוות שבין אדם לחברו (לקט, פאה) ובין אדם למקום (ערלה ונטע רבעי). היכרות עם מיזם "לקט ישראל".

חוות דעת מנח"י- מלקטים

קוראים ומלקטים

התלמידים יתנסו בזיהוי צמחים דרך מגדיר, ילקטו את הצמחים, יעבדו לפי מתכון ולבסוף ייהנו מלאכול ולטעום מהתוצר. הלמידה בנושא פעלים וטקסט מפעיל, פעילות זיהוי וליקוט צמחים.

ארבע רוחות השמיים

תרגול לימוד הכיוונים במסגרת היציאה החוצה הופך את הלמידה ליישומית ובעלת משמעות. השיעור כולל הכרות עם הכיוונים, מציאת הצפון ללא מצפן ותרגול שימוש בכיוונים עם מפה בסיסית של האזור.

ילדים ממלאים מגדיר

פעלים

מערכי שיעור, עברית, שיתופיות,קריאה,כתיבה, עברית, בטבע,חצר בית הספר,בחוץ, במרחב

קנה מידה

מערכי שיעור, גאוגרפיה, קריאה,עבודה בקבוצות, גאוגרפיה, , במרחב

חוות דעת - אזוב

הכרות עם האזוב

התלמידים יתבוננו ויכירו לעומק את האזוב ושימושיו הרפואיים. התלמידים יתנסו בליקוט האזוב ושימורו על ידי ייבוש והשריה בשמן. ויכירו את מקומו של האזוב ביציאת מצרים.

מרור הגינות

הגדת פסח בטבע

לקראת חג הפסח יוצאים ללמוד בחוץ! נלמד על התיבה של משה, על אגודת האזוב ועל המרור, דרך התנסות וגילוי הסיפורים המוכרים מזווית חדשה!

מגלים את פרחי האביב

יוצאים לחיק הטבע האביבי! התלמידים יתבוננו, יחקרו ויאפיינו את פרחי האביב תוך הסתובבות במרחב, תשומת לב לפרטים והתמקדות בפרח מסויים.

בואו, עננים

התלמידים ילמדו מילות תואר וירחיבו את אוצר המילים שלהם בנושא העננים תוך כדי התבוננות בעננים שבשמיים.

צמחי תבלין ומרפא בטבע

התלמידים יכירו צמחים בסביבה, ילמדו להתבונן לעומק בצמח אחד, יכירו שימושים רפואיים של צמחים

השוואה בין עצים נשירים לירוקי עד

בעקבות שירו של י' טהרלב "ההר הירוק", התלמידים נלמד על ההבדלים בין עצים נשירים לעצים ירוקי עד, נאתר אותם במרחב ונשווה ביניהם תוך עבודה בקבוצות.

כתיבת צופן

התלמידים יכירו, יפענחו צפנים וייצרו בעצמם מפתח לצופן מפריטים מהטבע.

היכון, הכן, עץ!

היכרות עם עצים בסביבה הקרובה-התלמידים יערכו היכרות עם העצים הנפוצים בסביבה באמצעות ביצוע משימות איתור ופתרון חידות. התלמידים ילמדו להשתמש במגדיר עצים ויעבדו בשיתוף פעולה בצוותים.

כתיבת צופן

חומרי עזר, עברית, שיתופיות,קריאה,כתיבה,התבוננות, עברית, בחוץ, במרחב/בחורשה בקבוצות