פעלים

מתרגלים יצירת משפטים עם פעלים, מזהים זמנים ומטים פעלים.

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

מיומנויות: כתיבה
שכבת גיל: ב-ג
מטרה: התלמידים יצרו משפטים עם פעלים, יזהו זמנים הטיות ובניינים.
איפה? במרחב הפתוח
ציוד: משימות, שקיות איסוף, כלי כתיבה, מחברת/קלסר קשיח, 2 קוביות כיסים
טליה זיסקין יוסקוביץ
מיומנויות: שיתופיות, כתיבה, קריאה
ב-ג
מטרה: התלמידים יצרו משפטים עם פעלים, יזהו זמנים הטיות ובניינים.
במרחב הפתוח
משימות, שקיות איסוף, כלי כתיבה, מחברת/קלסר קשיח, 2 קוביות כיסים
טליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 15 דק'
חזרה על זמנים והטיות של פעלים

מעבר

חלוקה לקבוצות

גוף השיעור

איפה? במרחב
כמה? 35 דק'
יוצרים פעלים ומעמיקים בהם

מעבר

איסוף הכיתה

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
חזרה

גלריה

מיומנויות: שיתופיות, כתיבה, קריאה
ב-ג
התלמידים יצרו משפטים עם פעלים, יזהו זמנים הטיות ובניינים.
במרחב הפתוח
משימות, שקיות איסוף, כלי כתיבה, מחברת/קלסר קשיח, 2 קוביות כיסים
טליה זיסקין יוסקוביץ

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.