בעיות מילוליות מהטבע

נלמד ונתרגל כתיבה ופתרון בעיות מילוליות בקבוצות באמצעות פריטים מן הטבע.

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים בטבע
// מתמטיקה

מיומנויות: כתיבה
שכבת גיל: ב'-ד'
מטרה: התלמידים יתרגלו הבנה, יצירה ופתרון בעיות מילוליות באמצעות פריטים שונים מהטבע. התלמידים יתרגלו למידה בקבוצות.
איפה? בחצר בית הספר, בחוץ, בטבע.
ציוד: מחברות וכלי כתיבה קבוצתיים, פיסת בד לכל 4 תלמידים.
ניקול זהבי (חוות דעת) וליאורה גידניאן (חמ"ד תירוש)
מיומנויות: עבודה בקבוצות, כתיבה, מיון, שיתוף פעולה ועבודת צוות
ב'-ד'
מטרה: התלמידים יתרגלו הבנה, יצירה ופתרון בעיות מילוליות באמצעות פריטים שונים מהטבע. התלמידים יתרגלו למידה בקבוצות.
בחצר בית הספר, בחוץ, בטבע.
מחברות וכלי כתיבה קבוצתיים, פיסת בד לכל 4 תלמידים.
ניקול זהבי (חוות דעת) וליאורה גידניאן (חמ"ד תירוש)

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 10 דקות
בעיה מילולית מהטבע

מעבר

חלוקה לקבוצות

גוף השיעור

איפה? בקבוצות במרחב
כמה? 30 דקות
מה הבעיה?

מעבר

איסוף הכיתה

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 10 דקות
מעבדים ומסכמים

גלריה

מיומנויות: עבודה בקבוצות, כתיבה, מיון, שיתוף פעולה ועבודת צוות
ב'-ד'
התלמידים יתרגלו הבנה, יצירה ופתרון בעיות מילוליות באמצעות פריטים שונים מהטבע. התלמידים יתרגלו למידה בקבוצות.
בחצר בית הספר, בחוץ, בטבע.
מחברות וכלי כתיבה קבוצתיים, פיסת בד לכל 4 תלמידים.
ניקול זהבי (חוות דעת) וליאורה גידניאן (חמ"ד תירוש)

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.