מורים עומדים במעגל ומחזיקים חבל במגרש

הדרכה בית ספרית