ליווי מנהלים

מטרת הליווי היא לסייע לבתי הספר לממש את החזון החינוכי שלהם ולהשיג את המטרות והיעדים שנקבעו. הליווי מתבצע ע"י המלווים הפדגוגים של חוות דעת.

בתי הספר מוזמנים לבחור באחד משני המודלים הבאים:

ליווי מלא

ליווי ממוקד

הליווי מאפשר תמיכה מקצועית רב מימדית בתהליכים הפדגוגיים המתקיימים בבית הספר. הליווי תומך באופן מערכתי בתחומי עשייה בית ספריים שונים: ליווי המנהל\ת ובעלי תפקידים, הדרכת הצוות, הטמעת סדירויות, פיתוח יחידות לימוד והטמעתן, פיתוח כלים התומכים בשינוי הבית ספרי, יצירת תמונת מצב של ביה”ס ועוד. קביעת תחומי הליווי נעשית בדיאלוג בין הנהלת בית הספר, המלווה הפדגוגי ומרכז החדשנות ‘חוות דעת’.

קהל יעד

מנהלי בתי ספר

מיקום

“חוות דעת”

היקף

חצי יום בשבוע – שנתי

מחיר

₪33,860

פרטים נוספים

מס’ תוכנית בגפ”ן: 34800
סלים: מנהיגות חינוכית \ הכלה והשתלבות
לרשום בהערות: חוות דעת-ליווי שלם
התוכנית מאושרת במסלול כחול

הליווי מאפשר תמיכה מקצועית רב מימדית בתהליכים הפדגוגיים המתקיימים בבית הספר. הליווי תומך באופן מערכתי בתחומי עשייה בית ספריים שונים: ליווי המנהל\ת ובעלי תפקידים, הדרכת הצוות, הטמעת סדירויות, פיתוח יחידות לימוד והטמעתן, פיתוח כלים התומכים בשינוי הבית ספרי, יצירת תמונת מצב של ביה”ס ועוד. קביעת תחומי הליווי נעשית בדיאלוג בין הנהלת בית הספר, המלווה הפדגוגי ומרכז החדשנות ‘חוות דעת’.

קהל יעד

מנהלי בתי ספר

מיקום

“חוות דעת”

היקף

חצי יום בשבוע – שנתי

מחיר

₪33,860

פרטים נוספים

מס’ תוכנית בגפ”ן: 34800
סלים: מנהיגות חינוכית \ הכלה והשתלבות
לרשום בהערות: חוות דעת-ליווי שלם
התוכנית מאושרת במסלול כחול

מספק תמיכה מקצועית ממוקדת.
תהליך הליווי פועל על בסיס תוכנית עבודה הנבנית בהתאם לצרכי בית הספר.
מרכיבי תוכנית הליווי הממוקד מגוונים וכוללים הדרכת הצוות, ליווי בעלי תפקידים, פיתוח של יחידות לימוד ועוד.
קביעת תחומי הליווי הממוקד נעשים בדיאלוג בין הנהלת בית הספר, המלווה הפדגוגי ומרכז החדשנות ‘חוות דעת’.

קהל יעד

מנהלי בתי ספר

מיקום

“חוות דעת”

היקף

6 שעות בחודש

מחיר

₪20,836

פרטים נוספים

* מס' תוכנית בגפ"ן: 34800
סלים: מנהיגות חינוכית \ הכלה והשתלבות
לרשום בהערות: חוות דעת-ליווי ממוקד
התוכנית מאושרת במסלול כחול

מספק תמיכה מקצועית ממוקדת.
תהליך הליווי פועל על בסיס תוכנית עבודה הנבנית בהתאם לצרכי בית הספר.
מרכיבי תוכנית הליווי הממוקד מגוונים וכוללים הדרכת הצוות, ליווי בעלי תפקידים, פיתוח של יחידות לימוד ועוד.
קביעת תחומי הליווי הממוקד נעשים בדיאלוג בין הנהלת בית הספר, המלווה הפדגוגי ומרכז החדשנות ‘חוות דעת’.

קהל יעד

מנהלי בתי ספר

מיקום

“חוות דעת”

היקף

6 שעות בחודש

מחיר

₪20,836

פרטים נוספים

* מס' תוכנית בגפ"ן: 34800
סלים: מנהיגות חינוכית \ הכלה והשתלבות
לרשום בהערות: חוות דעת-ליווי ממוקד
התוכנית מאושרת במסלול כחול