גלריה

הצטרפו אלינו ללקט של רגעים קטנים ב״חוות דעת״,
רגעים של למידה, סקרנות וחברות בטבע.

השתלמות מורים
מלאכות עתיקות
מלאכות עתיקות
למידה בקבוצות
למידה חוץ- כיתתית
למידה רב- חושית
יצירה
למידה בקבוצות
דיון
למידה שיתופית
חברתי- רגשי
מלאכות עתיקות
למידה בטבע
חברתי- רגשי
חקר
הלומד העצמאי
פענוח והבנה
מלאכות עתיקות
למידה בטבע
למידה רב- חושית
חקר
למידה בקבוצות
למידה רב- חושית
דיון
למידה בקבוצות
משחוק
מלאכות עתיקות
למידה בטבע
יצירה
#חקר
#הבעה בכתב
#הלומד העצמאי
השתלמויות
סדנאות
ליווי מורים ומנהלים
חקר
הלומד העצמאי
פענוח והבנה
פעילות אתגרית
סדנאות
משחוק
למידה חוץ- כיתתית
חקר
פענוח והבנה
למידה בטבע
למידה בקבוצות
חברתי- רגשי
למידה רב חושית
למידה בטבע
סדנאות
ליווי מורים ומנהלים
השתלמויות
למידה חוץ- כיתתית