חומרי עזר ללמידת חוץ

מערכי שעור ועזרים נוספים של חוות דעת ללמידה חוץ כיתתית במגוון תחומי דעת

תחום דעת

תחום דעת

שכבת גיל

גיל

מיקום

מיקום בחוץ

סינון לפי

תחום דעת

גיל

מיקום מערכי שיעור

סלט מילים ופירות

מערכי שיעור

עברית

עניין של זמן

מערכי שיעור

עברית

הסוואה

מערכי שיעור

שדאות

סודות עץ האורן

מערכי שיעור

מדעים

מגדיר עצים בית ספרי

מערכי שיעור

גאוגרפיה

מודדים עצים

מערכי שיעור

מתמטיקה

צפרים מתקדמים

מערכי שיעור

עברית

הציפורים מוזמנות לאכול!

מערכי שיעור

עברית

על ציפורים ונתונים

מערכי שיעור

מתמטיקה

צפרים צעירים

מערכי שיעור

עברית

ויהי אור – לחנוכה

מערכי שיעור

מעגל השנה

טבעברית- עץ הזית

מערכי שיעור

עברית
משימת תיעוד חלקה

נביטה ותיעוד חלקה

מערכי שיעור

מדעים

סימני הסתיו

מערכי שיעור

עברית

חוקרי טבע צעירים – חקר צמחים

מערכי שיעור

עברית

המסע אל שמות המספרים

מערכי שיעור

עברית

בונים שבט

מערכי שיעור

מתמטיקה
השכונה שלי באחוזים

השכונה שלי באחוזים

מערכי שיעור

מתמטיקה
חוות דעת - מעגל אבנים

יחס בין המעגל לקוטר

מערכי שיעור

מתמטיקה

אוספים וכופלים

מערכי שיעור

מתמטיקה
חבל במעגל

מעגל

מערכי שיעור

מתמטיקה
מציגים סיפור מקראי בשטח

מגילת רות בטבע

מערכי שיעור

מעגל השנה

מתעדים ביומן טבע

מערכי שיעור

עברית
חוות דגנים- דגנים בשדה

פרשת קדושים- צדק חברתי בשדה

מערכי שיעור

פרשת שבוע
חוות דעת - אהבה

פרשת קדושים- אהבת הגר

מערכי שיעור

פרשת שבוע

מגלים את סודות לוח הכפל

מערכי שיעור

מתמטיקה

יפה תואר

מערכי שיעור

עברית
חוות דעת מנח"י-יומן טבע

כותבים סיפור בחוץ

מערכי שיעור

עברית
חוות דעת מנח"י- מלקטים

קוראים ומלקטים

מערכי שיעור

עברית

ארבע רוחות השמיים

מערכי שיעור

גאוגרפיה
חוות דעת מנח"י- מערך שיעור- איך יודעים שבא אביב

איך יודעים שבא אביב?

מערכי שיעור

עברית
ילדים ממלאים מגדיר

פעלים

מערכי שיעור

עברית
חוות דעת- מכירים דגנים

לקראת שבועות – מכירים דגנים

מערכי שיעור

מעגל השנה

קנה מידה

מערכי שיעור

גאוגרפיה

קווים מאונכים ומקבילים

מערכי שיעור

מתמטיקה
חוות דעת - אזוב

הכרות עם האזוב

מערכי שיעור

תנ״ך
מרור הגינות

הגדת פסח בטבע

מערכי שיעור

מעגל השנה

מגלים את פרחי האביב

מערכי שיעור

מעגל השנה

מצאתי משהו מעניין

מערכי שיעור

יוצאים לדרך

מיון והכללה בטבע

מערכי שיעור

עברית

העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק

מערכי שיעור

עברית

שמות תואר – עלים

מערכי שיעור

עברית
טקסט מפעיל ליקוט

טקסט מפעיל מהשדה אל הצלחת

מערכי שיעור

עברית

בואו, עננים

מערכי שיעור

עברית
חוות דעת - צמחים

הבעה בטבע

מערכי שיעור

עברית
מקלות-כתיבה

קוראים וכותבים בטבע

מערכי שיעור

עברית

הבנת הוראות במרחב

מערכי שיעור

עברית

צמחי תבלין ומרפא בטבע

מערכי שיעור

עברית

שיעור הכנה בכיתה לקראת היציאה

מערכי שיעור

יוצאים לדרך

השוואה בין עצים נשירים לירוקי עד

מערכי שיעור

עברית

כתיבת צופן

מערכי שיעור

עברית

שאילת שאלות

מערכי שיעור

עברית

הפצת זרעים

מערכי שיעור

מדעים

היכון, הכן, עץ!

מערכי שיעור

מדעים
חוות דעת - עלים

השפעת צל ושמש על גדילת צמחים

מערכי שיעור

מדעים
גלויות לגילוי המרחב

מגלים עם הגלויות

מערכי שיעור

יוצאים לדרך