פסח חג האביב

מקבץ של מערכים לשיעורי חוץ לקראת חג הפסח והאביב!

מתעדים ביומן טבע

מערכי שיעור

עברית
חוות דעת מנח"י- מלקטים

קוראים ומלקטים

מערכי שיעור

עברית
חוות דעת מנח"י- מערך שיעור- איך יודעים שבא אביב

איך יודעים שבא אביב?

מערכי שיעור

עברית
חוות דעת - אזוב

הכרות עם האזוב

מערכי שיעור

תנ״ך
מרור הגינות

הגדת פסח בטבע

מערכי שיעור

מעגל השנה

מגלים את פרחי האביב

מערכי שיעור

מעגל השנה
טקסט מפעיל ליקוט

טקסט מפעיל מהשדה אל הצלחת

מערכי שיעור

עברית

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.