קוראים ומלקטים

מזהים ומלקטים דרך טקסטים מפעילים

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

מיומנויות: עבודה בקבוצות
שכבת גיל: א-ב
מטרה: התלמידים יכירו את סוגת טקסט מפעיל, התלמידים יתרגלו עבודת צוות ושיתוף פעולה, וילמדו להכיר ולזהות צמחי בר המתאימים למאכל (מושג צמח תרבות וצמח בר).
איפה? חוץ – חצר /חורשה קרובה
ציוד: מספרים, סלסלאות, קערות , קרשי חיתוך, מסננות, סכינים, עלי ומכתש לקבוצות השונות.
שחף אלון (חוות דעת), אילה קדרי פרידמן (חוות דעת), נוי טמיר (ממ"ד ארנונה), קרן אליצור (גילה א') עינת אלון (סאלד)
מיומנויות: עבודה בקבוצות, קריאה
א-ב
מטרה: התלמידים יכירו את סוגת טקסט מפעיל, התלמידים יתרגלו עבודת צוות ושיתוף פעולה, וילמדו להכיר ולזהות צמחי בר המתאימים למאכל (מושג צמח תרבות וצמח בר).
חוץ – חצר /חורשה קרובה
מספרים, סלסלאות, קערות , קרשי חיתוך, מסננות, סכינים, עלי ומכתש לקבוצות השונות.
שחף אלון (חוות דעת), אילה קדרי פרידמן (חוות דעת), נוי טמיר (ממ"ד ארנונה), קרן אליצור (גילה א') עינת אלון (סאלד)

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
פותחים את העיניים

מעבר

מתחלקים לקבוצות

גוף השיעור

איפה? במרחב
כמה? 30 דק'
מלקטים

מעבר

איסוף הקבוצה

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 20 דק'
אוכלים ומסכמים!

גלריה

מיומנויות: עבודה בקבוצות, קריאה
א-ב
התלמידים יכירו את סוגת טקסט מפעיל, התלמידים יתרגלו עבודת צוות ושיתוף פעולה, וילמדו להכיר ולזהות צמחי בר המתאימים למאכל (מושג צמח תרבות וצמח בר).
חוץ – חצר /חורשה קרובה
מספרים, סלסלאות, קערות , קרשי חיתוך, מסננות, סכינים, עלי ומכתש לקבוצות השונות.
שחף אלון (חוות דעת), אילה קדרי פרידמן (חוות דעת), נוי טמיר (ממ"ד ארנונה), קרן אליצור (גילה א') עינת אלון (סאלד)

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.