איך יודעים שבא אביב?

מחפשים את סימני האביב דרך מילות השיר

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

מיומנויות: מיון
שכבת גיל: א-ב
מטרה: התלמידים יזהו סוגה של טקסט שירי, התלמידים ילמדו למיין ולהכליל מילים/פריטים בטקסט, התלמידים ילמדו לזהות חרוזים בשיר.
איפה? חוץ – חצר /חורשה קרובה
ציוד: (מאחורי השיר בקרה המשפט של כל הכבוד)
נוי טמיר (ממ"ד ארנונה), עינת אלון (סאלד), קרן אליצור (גילה א'), שחף אלון (חוות דעת)
מיומנויות: מיון
א-ב
מטרה: התלמידים יזהו סוגה של טקסט שירי, התלמידים ילמדו למיין ולהכליל מילים/פריטים בטקסט, התלמידים ילמדו לזהות חרוזים בשיר.
חוץ – חצר /חורשה קרובה
(מאחורי השיר בקרה המשפט של כל הכבוד)
נוי טמיר (ממ"ד ארנונה), עינת אלון (סאלד), קרן אליצור (גילה א'), שחף אלון (חוות דעת)

פתיחה

איפה? במליאה ובזוגות
כמה? 15 דקות
חזרה על השיר וחלוקה למשפטים

מעבר

גוף השיעור

איפה? במרחב
כמה? 20 דק'
מחפשים סימני אביב

מעבר

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 15 דקות
מכנה משותף

גלריה

מיומנויות: מיון
א-ב
התלמידים יזהו סוגה של טקסט שירי, התלמידים ילמדו למיין ולהכליל מילים/פריטים בטקסט, התלמידים ילמדו לזהות חרוזים בשיר.
חוץ – חצר /חורשה קרובה
(מאחורי השיר בקרה המשפט של כל הכבוד)
נוי טמיר (ממ"ד ארנונה), עינת אלון (סאלד), קרן אליצור (גילה א'), שחף אלון (חוות דעת)

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.