ארבע רוחות השמיים

לומדים ומתרגלים את הכרת ארבע רוחות השמיים

// גאוגרפיה

מיומנויות: עבודה בקבוצות
שכבת גיל: כיתות ה-ו
מטרה: התלמידים יכירו את ארבעת רוחות השמיים (צפון, דרום, מזרח ומערב) ואת הדרך למציאת הצפון ללא מצפן.
איפה? בחצר, במקום בו ניתן לראות את השמש.
ציוד: דפי משימות לקבוצות וליחידים
שרה אבוהב שרף וטליה זיסקין יוסקוביץ
מיומנויות: עבודה בקבוצות, קריאה
כיתות ה-ו
מטרה: התלמידים יכירו את ארבעת רוחות השמיים (צפון, דרום, מזרח ומערב) ואת הדרך למציאת הצפון ללא מצפן.
בחצר, במקום בו ניתן לראות את השמש.
דפי משימות לקבוצות וליחידים
שרה אבוהב שרף וטליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 10 דק
חזרה על כיווני השמים

מעבר

חלוקה לקבוצות

גוף השיעור

איפה? בשטח פתוח שקיימת לו מפה
כמה? 60 דק
מציאת הצפון ויציאה לניווט

מעבר

איסוף הקבוצה

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 10 דק
התלמידים ישתפו בחוויות מהלמידה

גלריה

מיומנויות: עבודה בקבוצות, קריאה
כיתות ה-ו
התלמידים יכירו את ארבעת רוחות השמיים (צפון, דרום, מזרח ומערב) ואת הדרך למציאת הצפון ללא מצפן.
בחצר, במקום בו ניתן לראות את השמש.
דפי משימות לקבוצות וליחידים
שרה אבוהב שרף וטליה זיסקין יוסקוביץ

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.