שומר האבנים

משחק חוץ עם תלמידים.

מיומנויות: עבודה בקבוצות
שכבת גיל: כל הגילאים
מטרה: ביצוע משימה קבוצתית בהקשבה ובתנועה אישית מודעת
איפה? מרחב פתוח לפעילות
ציוד: כיסוי עיניים, אבנים
מיומנויות: שיתופיות, עבודה בקבוצות
כל הגילאים
מטרה: ביצוע משימה קבוצתית בהקשבה ובתנועה אישית מודעת
מרחב פתוח לפעילות
כיסוי עיניים, אבנים

מיומנויות: שיתופיות, עבודה בקבוצות
כל הגילאים
ביצוע משימה קבוצתית בהקשבה ובתנועה אישית מודעת
מרחב פתוח לפעילות
כיסוי עיניים, אבנים

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.