מעגל

מדידת מעגל בטבע

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים בטבע
// מתמטיקה

מיומנויות: עבודה בקבוצות
שכבת גיל: כיתה ו'
מטרה: היכרות/ חזרה על מושגי העיגול, מעגל, קוטר, רדיוס ומיתר. חקירת הקשר בין קוטר העיגול להיקפו וחישוב ההיקף.
איפה? חורשה קרובה
ציוד: חוטים, כרטיסיות משימה, חבל גדול.
כרמל אייזנר (יער), דרור כרם (חוות דעת), רעות אלקיים והדר שטרית (קשת), נועה פלאט (פואנטה)
מיומנויות: עבודה בקבוצות
כיתה ו'
מטרה: היכרות/ חזרה על מושגי העיגול, מעגל, קוטר, רדיוס ומיתר. חקירת הקשר בין קוטר העיגול להיקפו וחישוב ההיקף.
חורשה קרובה
חוטים, כרטיסיות משימה, חבל גדול.
כרמל אייזנר (יער), דרור כרם (חוות דעת), רעות אלקיים והדר שטרית (קשת), נועה פלאט (פואנטה)

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
חבל בקבוצה

מעבר

חלוקה לזוגות או לשלשות

גוף השיעור

איפה? במרחב
כמה? 20 דק'
יצירת מעגלים בקבוצות

מעבר

איסוף הקבוצה באחת ממגוון השיטות המצ"ב

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
מיומנויות: עבודה בקבוצות
כיתה ו'
היכרות/ חזרה על מושגי העיגול, מעגל, קוטר, רדיוס ומיתר. חקירת הקשר בין קוטר העיגול להיקפו וחישוב ההיקף.
חורשה קרובה
חוטים, כרטיסיות משימה, חבל גדול.
כרמל אייזנר (יער), דרור כרם (חוות דעת), רעות אלקיים והדר שטרית (קשת), נועה פלאט (פואנטה)

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.