מצאתי משהו מעניין

איסוף פריטים מהטבע ומיונם

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// יוצאים לדרך

מיומנויות: התבוננות
שכבת גיל: א-ז
מטרה: התלמידים יכירו את גבולות הכיתה בחוץ
איפה? חצר או חורשה קרובה
ציוד: שקיות נייר או סלסלות של פטריות כמספר הזוגות בכיתה, דפים מודפסים של מצאתי משהו מעניין
צוות חוות דעת
מיומנויות: שיתופיות, התבוננות, עבודה בקבוצות
א-ז
מטרה: התלמידים יכירו את גבולות הכיתה בחוץ
חצר או חורשה קרובה
שקיות נייר או סלסלות של פטריות כמספר הזוגות בכיתה, דפים מודפסים של מצאתי משהו מעניין
צוות חוות דעת

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 5 דק'
הנחיות לפעילות

מעבר

חלוקה לזוגות

גוף השיעור

איפה? במרחב פתוח
כמה? 20 דק'
איסוף פריטים מהטבע, מיון לקבוצות והכללה

מעבר

איסוף הכיתה בקריאה מוסכמת (יללת תן/ אה-או אה-או/ רגליים מגנטיות)

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
איסוף ועיבוד הממצאים

גלריה

מיומנויות: שיתופיות, התבוננות, עבודה בקבוצות
א-ז
התלמידים יכירו את גבולות הכיתה בחוץ
חצר או חורשה קרובה
שקיות נייר או סלסלות של פטריות כמספר הזוגות בכיתה, דפים מודפסים של מצאתי משהו מעניין
צוות חוות דעת

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.