מיון והכללה בטבע

איסוף פריטים מהטבע ומיונם

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

מיומנויות: כתיבה
שכבת גיל: ב
איפה? חצר או חורשה קרובה
ציוד: סלסלאות/שקיות לאיסוף לכל קבוצה בדים לבנים לכל זוג/קבוצה
רוית לוי, ומיכל מורגנשטרן, טליה זיסקין יוסקוביץ
מיומנויות: שיתופיות, כתיבה, עבודה בקבוצות
ב
חצר או חורשה קרובה
סלסלאות/שקיות לאיסוף לכל קבוצה בדים לבנים לכל זוג/קבוצה
רוית לוי, ומיכל מורגנשטרן, טליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 15 דק'
מתרגלים מיון והכללה באופן כיתתי

מעבר

חלוקה לקבוצות בנות 3-4 תלמידים.

גוף השיעור

איפה? במרחב פתוח
כמה? 25 דק'
איסוף פריטים מהטבע, מיון לקבוצות והכללה

מעבר

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
מנחשים ומכלילים

גלריה

מיומנויות: שיתופיות, כתיבה, עבודה בקבוצות
ב
חצר או חורשה קרובה
סלסלאות/שקיות לאיסוף לכל קבוצה בדים לבנים לכל זוג/קבוצה
רוית לוי, ומיכל מורגנשטרן, טליה זיסקין יוסקוביץ

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.