מגדיר עצים בית ספרי

התלמידים יגלו את העצים שבחצר בית הספר ויקחו חלק בהכנת מגדיר עצים בית ספרי.

// גאוגרפיה

מיומנויות: כתיבה
שכבת גיל: ג' ומעלה
מטרה: היכרות וחקר של עצי בית הספר
איפה? בחצר בית הספר
ציוד: מגדירי עצים, מגדירי כיס מודפסים כמספר הקבוצות
מלכי שטיין
מיומנויות: כתיבה, מיון, עבודה בקבוצות, שיתוף פעולה ועבודת צוות
ג' ומעלה
מטרה: היכרות וחקר של עצי בית הספר
בחצר בית הספר
מגדירי עצים, מגדירי כיס מודפסים כמספר הקבוצות
מלכי שטיין

פתיחה

איפה? בחצר
כמה? 10 דקות
תופסת "אתם בטוחים רק אם.."

מעבר

חלוקה לקבוצות

גוף השיעור

איפה? בחצר בית הספר
כמה? 25 דקות
חוקרים עצים

מעבר

איסוף הכיתה

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 10 דקות
מסמנים במפה

גלריה

מיומנויות: כתיבה, מיון, עבודה בקבוצות, שיתוף פעולה ועבודת צוות
ג' ומעלה
היכרות וחקר של עצי בית הספר
בחצר בית הספר
מגדירי עצים, מגדירי כיס מודפסים כמספר הקבוצות
מלכי שטיין

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.