בונים שבט

מתרגלים שטח והיקף בחוץ

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים בטבע
// מתמטיקה

מיומנויות: עבודה בקבוצות
שכבת גיל: א-ו (על פי התאמה)
מטרה: התלמידים יכירו את המושג השטח וההיקף על ידי ייצוגים חווייתיים של חומרים בטבע ובגוף.
איפה? חוץ – חצר /חורשה קרובה
ציוד: צבעי מים, צבעי פנדה, מטפחת לבנה למשחק בזוגות
כרמל איזנר (יער), דרור כרם (חוות דעת), רעות אלקיים, הדר שטרית, שירה שור (קשת), נועה פלאט (פואנטה)
מיומנויות: עבודה בקבוצות
א-ו (על פי התאמה)
מטרה: התלמידים יכירו את המושג השטח וההיקף על ידי ייצוגים חווייתיים של חומרים בטבע ובגוף.
חוץ – חצר /חורשה קרובה
צבעי מים, צבעי פנדה, מטפחת לבנה למשחק בזוגות
כרמל איזנר (יער), דרור כרם (חוות דעת), רעות אלקיים, הדר שטרית, שירה שור (קשת), נועה פלאט (פואנטה)

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 15 דק'
בני שבט הזולו

מעבר

איסוף הקבוצה

גוף השיעור

איפה? במרחב
כמה? 20 דק'
משחק תופסת זאבים

מעבר

איסוף הקבוצה להיקף של מעגל סגור ברגליים מגנטיות

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
שיח מתמטי והמשגה
מיומנויות: עבודה בקבוצות
א-ו (על פי התאמה)
התלמידים יכירו את המושג השטח וההיקף על ידי ייצוגים חווייתיים של חומרים בטבע ובגוף.
חוץ – חצר /חורשה קרובה
צבעי מים, צבעי פנדה, מטפחת לבנה למשחק בזוגות
כרמל איזנר (יער), דרור כרם (חוות דעת), רעות אלקיים, הדר שטרית, שירה שור (קשת), נועה פלאט (פואנטה)

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.