קוראים וכותבים בטבע

מתרגלים קריאה וכתיבה בעזרת פריטים מהטבע

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

מיומנויות: התבוננות
שכבת גיל: ב'
איפה? חצר או חורשה קרובה
ציוד: מדרכי אותיות, חבל
אילה קדרי פרידמן וטליה זיסקין יוסקוביץ
מיומנויות: שיתופיות, התבוננות, כתיבה, קריאה
ב'
חצר או חורשה קרובה
מדרכי אותיות, חבל
אילה קדרי פרידמן וטליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 15 דקות
זיהוי אותיות א-ב

מעבר

חלוקה לקבוצות בנות 3-4 תלמידים.

גוף השיעור

איפה? בקבוצות בטבע
כמה? 40 דקות
זיהוי אותיות במרחב

מעבר

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 5 דקות
שיתוף באותיות שסביבנו

גלריה

מיומנויות: שיתופיות, התבוננות, כתיבה, קריאה
ב'
חצר או חורשה קרובה
מדרכי אותיות, חבל
אילה קדרי פרידמן וטליה זיסקין יוסקוביץ

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.