תמונה בזוג

מיומנויות: עבודה בקבוצות
שכבת גיל: כיתה א ומעלה
איפה? בטבע
ציוד: מפית בד לכל תלמיד
מיומנויות: עבודה בקבוצות, שיתופיות
כיתה א ומעלה
בטבע
מפית בד לכל תלמיד

מיומנויות: עבודה בקבוצות, שיתופיות
כיתה א ומעלה
בטבע
מפית בד לכל תלמיד

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.