צפרים צעירים

לומדים את סימני הזיהוי של הציפורים סביבנו ומתרגלים שמות תואר

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

מיומנויות: התבוננות
שכבת גיל: ב-ו
מטרה: התלמידים ירכשו כלים לזהות ולאפיין ציפורים בסביבתם, יתרגלו שימוש במילות תואר
איפה? בכיתה או בחוץ
ציוד: דף עזר
מלכי שטיין
מיומנויות: התבוננות, כתיבה, עבודה בקבוצות, שיתוף פעולה ועבודת צוות
ב-ו
מטרה: התלמידים ירכשו כלים לזהות ולאפיין ציפורים בסביבתם, יתרגלו שימוש במילות תואר
בכיתה או בחוץ
דף עזר
מלכי שטיין

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 10 דקות
מי אני? מזהים סימנים

מעבר

חלוקה לזוגות

גוף השיעור

איפה? במרחב
כמה? 10 דקות
לומדים את חלקי גוף הציפור

מעבר

איסוף הכיתה

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 15 דקות
חידון ציפורים
מיומנויות: התבוננות, כתיבה, עבודה בקבוצות, שיתוף פעולה ועבודת צוות
ב-ו
התלמידים ירכשו כלים לזהות ולאפיין ציפורים בסביבתם, יתרגלו שימוש במילות תואר
בכיתה או בחוץ
דף עזר
מלכי שטיין

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.