קנה מידה

לומדים על קנה מידה על ידי מדידה בשטח ועבודה עם תצא.

// גאוגרפיה

מיומנויות: עבודה בקבוצות
שכבת גיל: ה-ו
מטרה: התלמידים יבינו דרך השטח מהו קנה מידה.
איפה? במרחב פתוח, חצר בית הספר/ אתר טבע.
ציוד: סרגל לכל תלמיד, סרט מדידה לכל שלשה תלמידים, חוט לכל שלושה תלמידים.
טליה זיסקין יוסקוביץ
מיומנויות: עבודה בקבוצות, קריאה
ה-ו
מטרה: התלמידים יבינו דרך השטח מהו קנה מידה.
במרחב פתוח, חצר בית הספר/ אתר טבע.
סרגל לכל תלמיד, סרט מדידה לכל שלשה תלמידים, חוט לכל שלושה תלמידים.
טליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 15 דק'
לומדים מהו יחס

מעבר

חלוקה לקבוצות

גוף השיעור

איפה? במרחב
כמה? 30 דק'
מודדים ומגלים קנה מידה

מעבר

איסוף הכיתה

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
איסוף תובנות וחוויות

גלריה

מיומנויות: עבודה בקבוצות, קריאה
ה-ו
התלמידים יבינו דרך השטח מהו קנה מידה.
במרחב פתוח, חצר בית הספר/ אתר טבע.
סרגל לכל תלמיד, סרט מדידה לכל שלשה תלמידים, חוט לכל שלושה תלמידים.
טליה זיסקין יוסקוביץ

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.