חבל בקבוצה

ביצוע מגוון משימות עם חבל.

מיומנויות: שיתופיות
שכבת גיל: מכיתה א ומעלה
מטרה: עבודה על שיתוף פעולה והקשבה
איפה? בחוץ
ציוד: חבל ( באורך של מטר לכל שני ילדים)
מיומנויות: שיתופיות
מכיתה א ומעלה
מטרה: עבודה על שיתוף פעולה והקשבה
בחוץ
חבל ( באורך של מטר לכל שני ילדים)

מיומנויות: שיתופיות
מכיתה א ומעלה
עבודה על שיתוף פעולה והקשבה
בחוץ
חבל ( באורך של מטר לכל שני ילדים)

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.