לקראת שבועות – מכירים דגנים

על חיטה ודגנים אחרים- הכרות וחקר לקראת שבועות

איור מסיק
// מעגל השנה

מיומנויות: התבוננות
שכבת גיל: ב-ה
מטרה: באמצעות חקר דגנים יכירו התלמידים את תהליך הפקת קמח מחיטה.
איפה? בשטח פתוח ובו חיטה ודגנים אחרים
ציוד: קופסת מישוש, שיבולים, סדין לבן, עלי ומכתש/ אבני ריחיים, מגל, כברה
איילה קדרי פרידמן וטליה זיסקין יוסקוביץ
מיומנויות: התבוננות, עבודה בקבוצות, שיתופיות
ב-ה
מטרה: באמצעות חקר דגנים יכירו התלמידים את תהליך הפקת קמח מחיטה.
בשטח פתוח ובו חיטה ודגנים אחרים
קופסת מישוש, שיבולים, סדין לבן, עלי ומכתש/ אבני ריחיים, מגל, כברה
איילה קדרי פרידמן וטליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
נפגשים עם הדגנים

מעבר

חלוקה לקבוצות

גוף השיעור

איפה? בשטח פתוח ובו חיטה ודגנים אחרים
כמה? 35 דק'
מעמיקים בדגניים

מעבר

איסוף הכיתה

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 25 דק'
מהחיטה ללחם

גלריה

מיומנויות: התבוננות, עבודה בקבוצות, שיתופיות
ב-ה
באמצעות חקר דגנים יכירו התלמידים את תהליך הפקת קמח מחיטה.
בשטח פתוח ובו חיטה ודגנים אחרים
קופסת מישוש, שיבולים, סדין לבן, עלי ומכתש/ אבני ריחיים, מגל, כברה
איילה קדרי פרידמן וטליה זיסקין יוסקוביץ

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.