חוקרי טבע צעירים – חקר צמחים

יצירת מגדיר צמחים אישי כפעילות מתמשכת לאורך השנה להיכרות עם מגוון הצומח

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

מיומנויות: התבוננות
שכבת גיל: א-ז בהתאמה לרמה
מטרה: התלמידים יעשירו את היכרותם עם הצומח בסביבה הטבעית הקרובה
איפה? במרחב טבעי
ציוד: חוברות חוקרי טבע צעירים (או דפים בודדים), דף צמח היום, קלפים/מדבקות מודפסות, סימניות חקר, כלי כתיבה, דבק
אילה קדרי פרידמן
מיומנויות: התבוננות, כתיבה, קריאה
א-ז בהתאמה לרמה
מטרה: התלמידים יעשירו את היכרותם עם הצומח בסביבה הטבעית הקרובה
במרחב טבעי
חוברות חוקרי טבע צעירים (או דפים בודדים), דף צמח היום, קלפים/מדבקות מודפסות, סימניות חקר, כלי כתיבה, דבק
אילה קדרי פרידמן

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
הצגת צמח היום

מעבר

חלוקה לקבוצות

גוף השיעור

איפה? במרחב
כמה? 20 דק'
מחפשים וחוקרים

מעבר

איסוף הכיתה

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 10 דק'
תערוכת חקר
מיומנויות: התבוננות, כתיבה, קריאה
א-ז בהתאמה לרמה
התלמידים יעשירו את היכרותם עם הצומח בסביבה הטבעית הקרובה
במרחב טבעי
חוברות חוקרי טבע צעירים (או דפים בודדים), דף צמח היום, קלפים/מדבקות מודפסות, סימניות חקר, כלי כתיבה, דבק
אילה קדרי פרידמן

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.