היכון, הכן, עץ!

היכרות עם עצים בסביבה הקרובה

// מדעים

מיומנויות: התבוננות
שכבת גיל: ד', ה', ו'
איפה? בחצר או בחורשה קרובה
ציוד: מגדירי "עצים ושיחים" בהוצאת טבע ישראלי, עפרונות, חידות מודפסות, תגיות מודפסות (מומלץ לניילן), לוח כתיבה קשיח (קליפבורד) לכל קבוצה
שרה אבוהב שרף, אילה קדרי פרידמן
מיומנויות: עבודה בקבוצות, התבוננות, קריאה
ד', ה', ו'
בחצר או בחורשה קרובה
מגדירי "עצים ושיחים" בהוצאת טבע ישראלי, עפרונות, חידות מודפסות, תגיות מודפסות (מומלץ לניילן), לוח כתיבה קשיח (קליפבורד) לכל קבוצה
שרה אבוהב שרף, אילה קדרי פרידמן

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 10 דקות
מזמנים חקר

מעבר

חלוקה לקבוצות

גוף השיעור

איפה? במרחב
כמה? 45 דקות
מגלים את העצים בקבוצות

מעבר

קריאה מוסכמת לכינוס הכיתה

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 15 דקות
שיתוף בממצאים ועיבוד

גלריה

מיומנויות: עבודה בקבוצות, התבוננות, קריאה
ד', ה', ו'
בחצר או בחורשה קרובה
מגדירי "עצים ושיחים" בהוצאת טבע ישראלי, עפרונות, חידות מודפסות, תגיות מודפסות (מומלץ לניילן), לוח כתיבה קשיח (קליפבורד) לכל קבוצה
שרה אבוהב שרף, אילה קדרי פרידמן

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.