עץ הזית בסמלים ובמקורות

שיעור מספר 9 מתוך יחידת "טבעברית" - מתאים לימים הלאומיים

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

מיומנויות: עבודה בקבוצות
שכבת גיל: ג-ד
מטרה: התלמידים יפיקו מידע מטקסט לא רציף
איפה? בכיתה
ציוד: דפי עבודה מודפסים
צופית פליישון, אילה קדרי פרידמן
מיומנויות: קריאה, עבודה בקבוצות, תקשורת
ג-ד
מטרה: התלמידים יפיקו מידע מטקסט לא רציף
בכיתה
דפי עבודה מודפסים
צופית פליישון, אילה קדרי פרידמן

פתיחה

איפה? במליאה
כמה? 10 דקות
כיצד מעבדים טקסט לא-רציף?

גוף השיעור

איפה? בקבוצות
כמה? 30 דקות
זמן עבודה בקבוצות או בזוגות

סיכום

איפה? במליאה
כמה? 20 דקות
מציגים בפני הכיתה

גלריה

מיומנויות: קריאה, עבודה בקבוצות, תקשורת
ג-ד
התלמידים יפיקו מידע מטקסט לא רציף
בכיתה
דפי עבודה מודפסים
צופית פליישון, אילה קדרי פרידמן

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.