זוכרים עם דם המכבים

מכירים את הפרח של יום הזיכרון

איור מסיק
// מעגל השנה

מיומנויות: התבוננות
שכבת גיל: ג-יב
מטרה: התלמידים יכירו את הסמל של יום הזיכרון ואת חשיבות הוצאתו מהמדבקה אל המציאות.
איפה? באתר טבע שיש בו פריחה של דם המכבים.
ציוד: קבצי העזר מודפסים, צבעים, זכוכיות מגדלת, חוט, אטבים, מגדירי כיס לפרחי בר
מלכי שטיין וטליה זיסקין מוסקוביץ
מיומנויות: התבוננות, כתיבה, קריאה, שיתופיות
ג-יב
מטרה: התלמידים יכירו את הסמל של יום הזיכרון ואת חשיבות הוצאתו מהמדבקה אל המציאות.
באתר טבע שיש בו פריחה של דם המכבים.
קבצי העזר מודפסים, צבעים, זכוכיות מגדלת, חוט, אטבים, מגדירי כיס לפרחי בר
מלכי שטיין וטליה זיסקין מוסקוביץ

פתיחה

איפה? במליאה ובמרחב
כמה? 15 דקות
מכירים את דם המכבים

מעבר

בוחרים תחנה

גוף השיעור

איפה? במרחב
כמה? 25 דקות
היכרות מעמיקה

מעבר

איסוף הכיתה

סיכום

איפה? במרחב
כמה? 10 דקות
תערוכה כיתתית
מיומנויות: התבוננות, כתיבה, קריאה, שיתופיות
ג-יב
התלמידים יכירו את הסמל של יום הזיכרון ואת חשיבות הוצאתו מהמדבקה אל המציאות.
באתר טבע שיש בו פריחה של דם המכבים.
קבצי העזר מודפסים, צבעים, זכוכיות מגדלת, חוט, אטבים, מגדירי כיס לפרחי בר
מלכי שטיין וטליה זיסקין מוסקוביץ

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.